Vasastan

Området sträcker sig mellan Vasaplatsen och Haga, huvudstråket genom stadsdelen är den breda Vasagatan med ett gångstråk i en allé i mitten och med serveringar längs hussidorna.

Stadsdelen bebyggdes till största delen mellan 1870–1920, här finns en stor mängd välbevarade stenhus. Stadsdelens utformning bestämdes i en stadsplanetävling som utlystes 1861, Sveriges första. 23 förslag kom in, men inget av dem bedömdes vara så bra att det var värt första pris, istället fick två förslag varsitt andra pris.

De två förslagen låg till grund för den stadsplan som togs fram 1866. Enligt den så skulle stadsdelen bebyggas med fyrkantiga kvarter och ha breda gator. Inspiration hämtades från Paris och Wien.

colimage

Fastighetens historia

Fastigheten Vasastaden 4:1 uppfördes 1898 i nationalromantisk stil. Arkitekt var Hjalmar Cornilsen. Byggherre tillika byggmästare var B.S.Hansson.

Tidstypisk arkitektur
I 1890-talets arkitektur blandades föregående epokers arkitekturelement på ett fantasifullt sätt. Husen byggdes nu i fem våningar eller fler och man övergav den aristokratiska byggnadsstilen för en mer praktisk och estetiskt tilltalande stil av borgerligare kynne. Symmetrin frångicks och förebilder hämtades från engelsk gotik. Man strävade efter en enklare och renare fasad än tidigare och intresserade sig för äkta material. Balkongerna hade ofta sirliga räcken. Sockelvåningen var vanligtvis av grovt huggen sten. Ovanför denna skapades en slätare fasad av sten eller tegel. Fasaderna målades ofta i tegelrött, rosa, rödaktig beige, äggskalsvitt, ljustgrått, svagt eller kraftigt beskuggat gult. På en del fasader förekom grövre spritputs och kring port- och fönsteromfattningar valdes en slätare puts. Dekorativa element kunde vara av sten eller cement. Eftersom man önskade ge fasaden en vertikal strävan förstärktes den med tinnar och torn. För att göra taksiluetten bruten användes ibland praktgavlar som sköts upp över taklisten. Taken var oftast av grön eller röd plåt men skiffer förekom också. Källa: Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg – Ett program för bevarande – Del 1 av 2. (Skriften är på 411 sidor och finns att köpa hos stadsbyggnadskontoret. Rekommenderas varmt för den vetgirige.)

Fasaderna målades ofta i tegelrött, rosa, rödaktig beige, äggskalsvitt, ljustgrått, svagt eller kraftigt beskuggat gult. På en del fasader förekom grövre spritputs och kring port- och fönsteromfattningar valdes en slätare puts. Dekorativa element kunde vara av sten eller cement. Eftersom man önskade ge fasaden en vertikal strävan förstärktes den med tinnar och torn. För att göra taksiluetten bruten användes ibland praktgavlar som sköts upp över taklisten. Taken var oftast av grön eller röd plåt men skiffer förekom också.

Källa: Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg – Ett program för bevarande – Del 1 av 2.
(Skriften är på 411 sidor och finns att köpa hos stadsbyggnadskontoret. Rekommenderas varmt för den vetgirige.)

Nyheter i föreningen

Årsstämma

26 maj har vi årsstämma

 

 

Årstämma

18 Maj har vi årsstämma i BRF Erik 2

Dokument

Här hittar ni årsredovisningar, stadgar och boendemanual.

Information om parkering hittar ni på HÄR